Lopende zaken


Albergen mijn dorp 2030

ALBERGEN MIJN DORP 2030

Albergen gevormd door de mensen die er wonen en leven.

Albergen mijn dorp 2030 is een wensbeeld waarbij de gemeente inwoners in nauwe samenspraak wil betrekken bij de toekomstvisie van hun dorp.  De gemeente Tubbergen heeft voor deze procesvoering een flinke financiering gereserveerd. Om van deze financiering gebruik te maken vraagt de gemeente aan inwoners van Albergen om met wensen/ initiatieven te komen. Belangrijk is, voordat wensen/initiatieven worden aangedragen, inwoners van Albergen tot een toekomstvisie komen. De toekomstvisie zal worden opgebouwd denkend en werkend vanuit de krachten en kansen voor Albergen. Daarmee kunnen we aanstormende ‘bedreigingen’ afwenden en onze zwaktes omzetten in sterke punten en sterke punten mogelijk nog meer verankeren.

Om tot een toekomstvisie te komen is het belangrijk te inventariseren welke voorzieningen Albergen allemaal heeft, hieronder valt onder andere woonhuisvesting, verenigingen, ondernemerschap, en scholing. Om deze inventarisatie zo goed mogelijk in kaart te brengen hebben we de inwoners van Albergen nodig.

Velen zullen zeggen: Albergen is nu al de mooiste plek om te leven en beleven. Het behouden en versterken van de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving is één van de grootste uitdagingen voor de toekomst.

Naast inventarisatie is het ook belangrijk om te kijken hoe de leeftijdsverhouding is. Volgens berekeningen vanuit de Provincie Overijssel zal de populatie 65+ sterk stijgen en neemt het aantal kinderen af ten opzichte van de afgelopen jaren.

Het is dus belangrijk voor zowel de jongere als oudere generatie Albergenaren.  De jongeren zullen zich nu het belang hiervan nog niet realiseren maar dit is wel de groep die we in de loop van dit proces mee moeten laten denken over de toekomst van ons Albergen.

Vragen? Stel ze hier!


Heeft u vragen of opmerkingen over de Dorpsraad? neem dan contact met ons op.