Lopende zaken


Fietspad van Koersveldweg

van koersveldweg fietspad-2015-08-20-19.17.36-715x408

De Dorpsraad Albergen heeft zich de afgelopen jaren flink ingezet om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren aan de van Koersveldweg. De onveilige verkeerssituaties voor fietsers neemt toe de afgelopen jaren. De Dorpsraad heeft zijn zorgen geuit bij de gemeenteraad waardoor er de afgelopen jaren enkele onderzoeken zijn verricht. Deze onderzoeken waren met name gericht op de verkeersintensiteit en de rijsnelheid tussen de rotonde komende vanaf de Ootmarsumseweg richting Zenderen (van Koersveldweg) en de Zenderseweg vanuit het dorp richting Zenderen. Daarnaast werd er ook gekeken naar subjectieve en objectieve verkeersonveiligheid. Naar aanleiding van de uitslag van het laatste onderzoek is de fietsroute richting Zenderen komende vanuit de rotonde gewijzigd. Fietsers worden omgeleid via de Hinvertsweg – Bennekerstraat -Zenderseweg om zo richting Zenderen te gaan. Hierbij is er aan het einde van de Zenderseweg een veilige fietsersoversteek is gemaakt om op het fietspad te komen. De fietsrichting is ook duidelijk gekenmerkt door rode strook op het wegdek.

De Dorpsraad is tevreden over deze genomen maatregelen maar de onveilige verkeerssituatie voor fietsers komende vanuit de rotonde blijft aanwezig. De Dorpsraad heeft vanaf het begin gepleit voor de aanleg van een fietspad en behoud zijn standpunt. De Dorpsraad geeft met name het argument aan dat er toename is van grootvrachtverkeer en landbouwverkeer op de van Koersveldweg. Met name de bocht bij de rotonde en Lucas -IT zijn erg krap en gevaarlijk. De Dorpsraad prefereert een tweezijdig fietspad aan linkerzijde komende van de rotonde. Hierdoor voorkom je de oversteek richting de Hinvertsweg en is er een goede doorstroom vanaf de rotonde.

In 2016 kreeg de Dorpsraad van het college van burgemeester en wethouders te horen dat er een akkoord ligt voor de aanleg van het fietspad. Er moest alleen nog gezocht worden naar de financiƫle middelen.

Vragen? Stel ze hier!


Heeft u vragen of opmerkingen over de Dorpsraad? neem dan contact met ons op.