Lopende zaken


Gerealiseerd welkomstborden

WELKOMSTBORDEN GEPLAATST IN ALBERGEN

Bij het binnenrijden van Albergen kan het je niet zijn ontgaan. Aan alle 4 de grote invalswegen staat een groot welkomstbord geplaatst,  “ALBERGEN IE KUNT D’R NIG UMAR HEN”.

De welkomstborden stonden op de uitvoeringslijst van de Dorpsraad met betrekking tot het Dorpsplanplus. Tijdens info avonden en gesprekken die in 2012 hebben plaats gevonden met inwoners van Albergen kwam de wens naar welkomstborden naar voren.

Dorpsplanplus is een initiatief van 4 Overijsselse organisaties, Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK), Landschap Overijssel, Stimuland en Het Oversticht. Zij stelden een prestatie subsidie van €15.000,00 beschikbaar met betrekking om wensen op het gebied van ruimtelijke, sociale, economische en/of duurzaamheid tot uitvoering te brengen.

Op de welkomstborden kunnen activiteiten worden geplaatst door verenigingen en stichtingen. De belettering wordt tegen een vergoeding gemaakt door Vorm en Vorm. Verenigingen en stichtingen worden op kort termijn hierover geïnformeerd. Tijdens de bijeenkomst verenigen van verenigingen/stichtingen op maandag 26 september wordt extra uitleg gegeven over het aanvragen en beletteren van de borden.  Plaatsen van de aangekondigde activiteit in de welkomstborden wordt verzorgd door Johan Bouhuis en Pim Borgerink. Het is dus niet toegestaan om zelfstandig gebruik te maken van deze borden.

De Dorpsraad heeft voor het verwezenlijken van deze borden de hulp ingeschakeld van de plaatselijke ondernemers. De Dorpsraad zit graag dat het gemeenschapsgeld onder de eigen plaatselijke ondernemers wordt besteed. Zij stelt zich hierbij een voorbeeld functie. Door de goede samenwerking met eigen ondernemers mogen we trots zijn om zulke mooie doelen te realiseren.

Vragen over plaatsen van een aankondiging:

Vragen? Stel ze hier!


Heeft u vragen of opmerkingen over de Dorpsraad? neem dan contact met ons op.