Lopende zaken


Verdeling donatie € 100.000,00

geld-euro

Dorpsraad Albergen laat meerdere partijen hun wensen vervullen. Carnavalsvereniging De Sjikke Bökke, de JP van den Bent Stichting en Stichting De Danne. Het zijn zomaar een paar partijen die kunnen rekenen op een vergoeding van de Dorpsraad Albergen, die nog een donatie van €100.000 op de plank had liggen. Nadat vorig jaar al vrij snel bekend werd dat een dorpsplein inclusief winkelcentrum geen optie was, besloot de dorpsraad over te gaan tot het creëren van een stichting, om zo het bedrag eerlijk te verdelen over verschillende partijen in het dorp.

Wij wilden zelf niet verantwoordelijk zijn voor zoveel geld”, aldus Marcel Oude Nijeweeme, lid van de dorpsraad. We zijn vervolgens op zoek gegaan naar tien geschikte mensen die voor ons een eerlijke schifting hebben gemaakt van het bedrag.” Jongeren, ouderen en gepensioneerden maakten deel uit van de Stichting. Inwoners van Albergen werd vervolgens middels oproepen verzocht met ideeën te komen. In totaal werd hier door vijftien verschillende partijen gehoor aan gegeven. Negen van die partijen kregen afgelopen week te horen dat ze ook echt een gunst gaan krijgen. “De eis was dat het idee maatschappelijk en duurzaam moest zijn voor Albergen. Dat was niet bij alle inzendingen het geval. Sommige ideeën waren al achterhaald, zoals het omtoveren van de tuin bij de pastorie tot een park. Inmiddels is de pastorie verkocht”, vertelt Oude Nijeweeme.

Zonnepanelen op dak sporthal

Het grootste bedrag werd door de Dorpsraad Albergen uitgekeerd aan Stichting De Danne, die kan rekenen op een bedrag van bijna € 40.000. Met dit bedrag worden zonnepanelen op het dak van de sporthal aangebracht. “Naast de gebruikers van De Danne moeten ook de mensen die gebruikmaken van het Culturhoes er profijt van hebben”, legt Oude Nijeweeme uit. “Deze mensen maken wekelijks gebruik van de accommodatie en zijn een belangrijke spil binnen onze samenleving”.

Op meer gerekend

Inwoners van Albergen hebben ruim vier maanden de tijd gehad om hun ideeën en wensen in te sturen bij de speciaal gecreëerde commissie. “Omdat we er zeker van wilden zijn dat iedereen een kans zou krijgen hebben we de deadline met een maand verschoven. Dat leverde twee extra ideeën op. In totaal zijn er vijftien verzoeken binnengekomen. We hadden op meer gerekend.”  Waarom het aantal ietwat aan de lage kant ligt, weet Oude Nijeweeme niet. “De mensen moeten echt zelf met het initiatief komen.”

 

Vragen? Stel ze hier!


Heeft u vragen of opmerkingen over de Dorpsraad? neem dan contact met ons op.