Ondernemen


Werken aan een leefbaar dorp is iets van alle tijden, maar maatschappelijke
ontwikkelingen en trends maken het noodzakelijk om met elkaar heel bewust na te denken over de toekomst van onze kernen.

De samenstelling van de bevolking ziet er in 2030 bijvoorbeeld anders uit dan nu en ook de zorg is volop in verandering.

Ondernemen in Albergen is een belangrijke factor om het dorp leefbaar te houden. Lokale zelfstandige ondernemers zijn een voorwaarde voor behoud van basisvoorzieningen en daarmee de leefbaarheid (denk aan een supermarkt, school, sportvoorzieningen, etc.). Niet alleen ondernemerschap maar ook werkgeverschap zijn daarbij belangrijke voorwaarden .

Digitaal dorpsplein

Lokale ondernemers kunnen alleen hun bedrijfsactiviteiten goed voortzetten als zij voldoende ruimte, gekwalificeerd personeel en klanten hebben.

Het mooiste is als u koopt in het eigen dorp wat daar beschikbaar is en dat is ontzettend veel.

Meer dan u waarschijnlijk dagelijks aan denkt. Op de website www.dorpspleinalbergen.nl presenteert daarom een groot aantal bedrijven zich al.

Alle anderen kunnen hun informatie daar nog aan toe voegen, want onbekend, maakt onbemind. De ambitie van de werkgroep “Ondernemen” van mijn Albergen 2030 is “samen werken aan onze toekomst”

Waarin onderlinge samenwerking tussen ondernemers, verenigingen en inwoners van Albergen moet vergroot worden. Albergen wil uitbreidingsmogelijkheden bieden voor gevestigde bedrijven en vestigingsklimaat creëren voor start ups.

Het huidige winkel aanbod moet behouden worden en zo mogelijk gecentraliseerd worden.

Mijn maatschappelijk akkoord 2018-2022 van de gemeente Tubbergen is een zgn “Kernagenda Albergen” opgesteld waarin voor (en door) ons de volgende doelstellingen worden genoemd:

– Een gecentreerd winkel- leefgebied met ontmoetingsplek, waar de 1e levens- behoeften aanwezig zijn; eventueel gecombineerd met woningen voor ouderen.

– Lange termijn visie opstellen voor bedrijventerreinen en actief grondbeleid voeren. Bestaande bedrijven behouden en bouwmogelijkheden voor de ondernemers

– De ondernemers actief en vooraf betrekken bij beleid en regelgeving

– Een bewustwordings-campagne “koop in je eigen dorp’ Het vergroten van de onderlinge samenwerking tussen de ondernemers, de verenigingen en de inwoners

– Vereenvoudigen van de evenementenvergunningen

– Behoefte-onderzoek doen voor project startups, uitbreiding ZZP’ers.

– Het creëren van een Hightech gebiedje dat zorgt voor nieuwe bedrijvigheid.

De website www.dorpspleinalbergen.nl hét digitale dorpsplein wordt als informatiepunt voor ons gezellige en actieve dorp.

Dat kan alleen als dit digitale dorpsplein gaat leven en door inwoners actueel wordt gehouden.

De leden van de werkgroep ondernemen zijn:

John de Vries
Jules Lucas
Edward Morshuis
Ronnie Munster
Alex Bulten
Hennie de Haan

Lopende zaken

Enquête voor toekomstvisie Ondernemen in Albergen

Voor de toekomstvisie wil de Werkgroep Ondernemen graag weten wat ondernemers belangrijk vinden.  Om dat te achterhalen ontvangen zij binnenkort een digitale enquête in hun mailbox. Ondernemers die na 1-1-2018 zakelijk in Albergen zijn gevestigd, worden verzocht een e-mail te sturen naar info@vriezz.nl  opdat ook zij kunnen worden aangeschreven.   De resultaten van de enquête worden teruggekoppeld

Lees meer

Fietspad van Koersveldweg

De Dorpsraad Albergen heeft zich de afgelopen jaren flink ingezet om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren aan de van Koersveldweg. De onveilige verkeerssituaties voor fietsers neemt toe de afgelopen jaren. De Dorpsraad heeft zijn zorgen geuit bij de gemeenteraad waardoor er de afgelopen jaren enkele onderzoeken zijn verricht. Deze onderzoeken waren met name gericht

Lees meer

Albergen mijn dorp 2030

ALBERGEN MIJN DORP 2030 Albergen gevormd door de mensen die er wonen en leven. Albergen mijn dorp 2030 is een wensbeeld waarbij de gemeente inwoners in nauwe samenspraak wil betrekken bij de toekomstvisie van hun dorp.  De gemeente Tubbergen heeft voor deze procesvoering een flinke financiering gereserveerd. Om van deze financiering gebruik te maken vraagt

Lees meer

Lopende zaak 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Lees meer

Gerealiseerd

Er is geen actuele data

Verantwoordelijken

Ondernemersgroep Albergen

Vragen? Stel ze hier!


Heeft u vragen of opmerkingen over de Dorpsraad? neem dan contact met ons op.